pon.-čet.: 9.00 - 16.00,
pet.: 9.00 - 13.00.
Sobote nedelje in prazniki zaprto

Splošni pogoji

LASTNIK IN UPRAVLJALEC PORTALA

Lastnik in upravljalec portala cey.si je podjetje CEY d.o.o. Ljubljana, Brničičeva 13, 1231 Ljubljana-Črnuče.
Registracija pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Vpis v register dne: 4.7. 2017
Matična številka: 8102546000
Zavezanci za DDV: DA
DDV ID številka: SI98119583
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Osnovna dejavnost: M69.200 / Računovodstvo in knjigovodstvo

 

SPLOŠNI POGOJI

Kupec je lahko fizična ali pravna oseba, upoštevajoč podatke posredovane ob registraciji in oddaji naročila. Fizična oseba je izključno tisti registrirani uporabnik, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Kupec z registracijo potrjuje, da sprejema splošne pogoje poslovanja objavljene na tej strani in druge objavljene pogoje ter spremembe, ki jih bo upravitelj objavil na teh straneh. CEY d.o.o. in fizične osebe medsebojne obveznosti urejajo s temi splošnimi pogoji in Zakonom o varstvu potrošnikov.

CEY d.o.o. in pravne ter fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, medsebojne obveznosti urejajo s posebno pogodbo v pisni obliki oziroma sprejemom pogojev ob izvedbi registracije. V primerih, ko naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost zanjo veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov le v primerih, ko je to posebej navedeno v samem zakonu.

Pridržujemo si pravico, da v primeru morebitnih zlorab, ki omogočajo programsko podprto oddajanje naročila, le to zavrnemo.

KOMERCIALNI POGOJI

Objavljene cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za posamezne nakupe veljajo cene v trenutku oddaje naročila.

Ugodne ponudbe, razprodaje in akcije veljajo do prodaje zadnjega izdelka oziroma najdlje do navedenega roka. Cene, ki so objavljene na naših povezanih straneh, so informativne; osveževanje poteka periodično, zato pred nakupom vedno preverite cene na portalu ali zahtevajte posebno ponudbo.

Vse cene veljajo za en (1) kos in vsebujejo DDV, če ni drugače navedeno.

ODSTOP OD POGODBE IN VRAČILO BLAGA

Fizične osebe, ki sklenejo pogodbo na daljavo skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, imajo pravico, da v štirinajstih dneh od prejema blaga na naš elektronski kontaktni naslov nedvoumno sporočijo, da odstopajo od pogodbe, ne da bi jim bilo treba posebej navesti razlog za svojo odločitev. V takem primeru je potrebno blago vrniti na naš naslov takoj oz. najkasneje v roku 14 dni od dneva sporočila. Vplačano kupnino bomo kupcu vrnili najkasneje v 14 dneh od prejema obvestila oz. nemudoma po prejemu vrnjenega blaga ali dokaza o pošiljki na naš kontaktni naslov. V primeru, da kupec ne vrne blaga v zakonskem roku 14 dni kljub vračilu vplačila, bomo to dejanje tretirali kot krajo blaga in proti kupcu sprožili ustrezne postopke.

Vrnjeno blago mora biti neuporabljeno, nepoškodovano in v originalni embalaži ter nespremenjeni količini. Izjema so primeri, ko je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

Če kupec vrne blago v dodatno poškodovani embalaži, se strinja, da se mu zaračuna zmanjšanje vrednosti blaga, ki ga vrača. Za poškodovanje embalaže štejejo poškodbe, ki z izjemo odprtja embalaže za pregled blaga nastanejo dodatno, bodisi zaradi malomarnosti ali napačnega ravnanja (zmečkanine, politje, raztrganine, ipd).

Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost ter v primerih, ko nakup ni izveden na osnovi pogodbe, sklenjene na daljavo, določila prejšnjega odstavka ne veljajo. Morebitne zahtevke za vračilo blaga bomo v teh in podobnih primerih obravnavali individualno in pri tem v največji možni meri upoštevali vse razloge in okoliščine.

Vse informacije oz. sporočila v zvezi z odstopom od pogodbe ali pritožbo, povezano z oddajo in obdelavo naročila ali dobavo in zaračunavanjem blaga ali storitev, lahko kupec sporoči neposredno na naš elektronski naslov. Ob tem mora nujno navesti osnovne podatke:

  • ime, priimek in kontaktne podatke (telefon), na katere se lahko obrnemo v pritožbenem postopku
  • številko naročila
  • opis pritožbe

Po prejemu sporočila vas bomo v najkrajšem možnem času kontaktirali ter pričeli z aktivnim reševanjem nastale težave.